Zaujala Vás služba?

Po zadání kontaktu dostanete přístup k dalším informacím.

*
*

Cena a podmínky

Cena se skládá ze tří složek:

 • Cena za pronájem licence klientské části představuje 990 Kč+ DPH měsíčně.
 • Cena za hosting klientské části představuje 200 Kč+ DPH měsíčně. Pokud aplikace běží na vašem serveru, neúčtuje se.
 • Cena za přístup k centrálnímu serveru a pravidelně zpracovanému výsledku (20 parametrů + členění dle zemí) představuje 999 Kč+ DPH měsíčně.
  • a) pro měsíce září a říjen 2013: 0 Kč měsíčně
  • b) pro měsíce listopad a prosinec 2013: 499 Kč +DPH měsíčně
 • Při uzavření smlouvy je účtována záloha 5.000 Kč, po vyčerpání zálohy jsou zasílány další pravidelné faktury vždy 5 pracovních dní před začátkem měsíce, na který je smlouva sjednána.
 • Napojení a certifikace na systém is>tour je do konce roku 2014 bezplatné

Další podmínky:

 • Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi:
  • a) pronájem klientské aplikace TravelMarking – client verze 1.25 sloužící pro sběr dat a zobrazení výsledků služby TravelMarking
  • b) přístup klientské aplikace k serverové části služby TravelMarking sloužící k porovnávání výkonových parametrů mezi subjekty v cestovním ruchu.
 • Klientská aplikace bude instalována na server zákazníka, nebo bude zákazníkovi pronajat serverový prostor k jejímu hostování. Minimální požadavky na instalaci aplikace na server zákazníka:

  Hardware:
  CPU Intel Xeon e5-2620
  16 GB RAM
  2x 500 GB HDD, RAID1

  Software:
  Microsoft Windows Server 2012 Standard
  Microsoft Sql Server 2012 Web
  ASP.NET MVC 4

 • Zákazník do aplikace vkládá na výzvu data výkonových parametrů vlastního subjektu a tato data jsou pak anonymně předávána na centrální zpracovatelský server. Výsledek zpracování za ostatní subjekty účastnící se průzkumu, které jsou relevantní zákazníkovi, se vrací zpět do klientské aplikace a zde jsou zákazníkovi prezentovány.
 • Provozuje-li zákazník jako svůj primární rezervační a obchodní systém aplikaci, která je službou TravelMarking podporována, zajistí p oskytovatel propojení klientské aplikace Travelmarking na systém is>tour tak, aby Zákazník nemusel data vyplňovat ručně. Toto propojení poskytovatel podrobí auditu a v případě že data není možnost jednoduše uživatelsky ovlivňovat, prohlásí zdroj dat za certifikovaný a uvede tento zdroj v seznamu certifikovaných partnerů.

  Připravený můstek je zatím pro systému:
  - is>tour verze 1.37 a vyšší – napojení a certifikace je do konce roku 2014 bezplatná
 • Ceníky jsou aktualizovány jednou ročně a to s předstihem minimálně 3 měsíce.
 • Poskytovatel se zavazuje zacházet se získanými daty tak, aby zajistil jejich anonymitu. To znamená, že poskytovatel musí zajistit, aby nemohlo být veřejně dohledáno, kdo jaká konkrétní data do systému vložil.
 • Poskytovatel nebude poskytovat zpracovaná data v případech, že do systému vstupuje některý parametru od méně než 4 účastníků.

Prosím pro zobrazení tohoto tématu nejprve vyplňte kontaktní formulář v záhlaví stránky. Po zadání kontaktu Vám bude obsah zpřístupněn.Děkujeme!

Tým Travelmarking